Warning: Undefined array key "options" in /www/doc/www.svatovaclavskypulmaraton.cz/www/wp-content/plugins/trx_addons/components/api/elementor/elementor.php on line 1087

Zaječí

Kros

Přijďte si zazávodit na nový otevírák sezóny v regionu

0. ročník Zaječího Krosu

Termín konání:
23.3.2024
start: 10:00

Místo konání:
Začátek lyžařského vleku v Rychnově u Jablonec nad Nisou
Mapy.cz
(N 50°40.56612′, E 15°8.75973′)

Trasa a převýšení závodu:
20km / 910m+
Mapa závodu – Mapy.cz
Trasa závodu vede téměř pořád po nezpevněných cestách. 

GPX trasa:
Zaječí Kros

Registrace a výdej čísel:
Jelikož se jedná o nultý ročník nebudeme tentokrát rozdávat čísla a nebude ani časomíru. Každý si bude měřit čas sám.

Startovné:
0 Kč

Start závodu:
Start závodu je v 10:00.

Pravidla:
Kdo dříve doběhne vyhrál

Kategorie:
Všechny kategorie jsou vyhlašovány

Muži
Ženy

Popis trati:
Startuje se od spodu vleku, kde zhruba v půlce zatočíme doprava a napojíme se na travers, který vede na Pelíkovický a dále na Boží muka. Odsud pokračujeme dolů po cestě manželů Scheybalových do první pravotočivé zatáčky, kde na křižovatce nebereme žádnou ze zpevněných cest, ale pokračujeme po poli dolů do Rychnova a napojíme se na již legendární zaječí ulici. Po té pokračujeme až k železniční trati. Na konci zaječí ulice u trati točíme doleva, kde běžíme podél trati a Mohelky až ke Svatému kříži. Zde zatočíme doleva a stoupáme přes lesní cesty a pole až na vrchol Beinerthového vrchu. Odsud lehce do prava a dolů skrze Mardovou rokli zpět k trati. Pokračujeme podél trati k raubířským skalám, kde zabočíme doleva a vyběhneme na přiběhneme na skály z vrchu a sbíháme zase dolů k trati. Odsud po lesí cestě do Radoňovic, kde přeběhneme silnici a octneme se u Radoňovických skal. Pokračujeme po jižní straně Bezděčínských skal kolem malé a velké kvočny. Po pár set metrech překročíme silnici vedoucí na Pelíkovice a pokračujeme dále podél skalního hřbetu až k delší silnici v Bezděčíně, kde ještě před kamenolomem točíme do leva. Běžíme zpět po severní straně skalního hřbetu zpět k silnici vedoucí na Pelíkovice. Běžíme ca. 200m po silnici směr Pelíkovice a poté zahneme do leva a vybíháme mimo cesty přes louku a les na vrchol bezejmenného kopce až ke křížku “U čtrvnácti svatých pomocníků”, kde přeběhneme silnici a běžíme přes Rydvaltice zpět na Bienerthův vrch. Z vrchu běžíme na rozcestí Pelíkovice – Boží muka. Odsud sprint po silnici dolů k vleku.

Technické zázemí:
Jde o závod pro drsné lidi, zázemí není třeba

Občerstvení na trati:
Řeka Mohelka

10. jubilejní ročník Rychnovského Svatováclavského Půlmaratonu
Trasa 11Km

Termín konání:
28.9.2023

Místo konání:
Sportovní Areál Rychnov nad Nisou
(N 50°40.72013′, E 15°9.00340‘)

Trasa a převýšení závodu:
11km / 300m+
Mapa závodu – Cykloserver.cz
Mapa závodu – Mapy.cz
Trasa závodu vede převážně po zpevněných cestách.

GPX trasa:
Rychnov Půlmaraton – 11Km

Registrace a výdej čísel:
Registrace online na Stopnito.cz.
On-line registrace bude uzavřena v úterý 26. září ve 23:59.
Registrace na místě výdej čísel a čipů proběhne v místě závodu od 8:00.
Registrace na místě končí 15 minut před začátkem závodu.

Startovné:
Startovné při on-line přihlášení 150,- Kč, na místě 200,- Kč.

Start závodu:
Start závodu na 11km je v 11:15.

Pravidla:
Jedenáctka odstartuje v 11:15. Výsledný čas bude odečítán elektronickou časomírou pomocí čipu, který musí mít každý závodník umístěn na kotníku. Dále musí mít během závodu každý závodník připevněné startovní číslo na viditelném místě. Občerstvení bude v prostoru startu a cíle a na trase závodu (Seník). Závod se běží za plného provozu. Závodníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu! Závodníci jsou si vědomi svého zdravotního stavu a běží na vlastní nebezpečí, což potvrzují přihlášením do závodu. Pořadatel nepřebírá jakoukoli zodpovědnost za zranění na trati ani v prostoru startu a cíle. Účastníci mladší 18. let musí při registraci předložit souhlas zákonného zástupce.

Kategorie:
Všechny kategorie jsou vyhlašovány

Muži –  0-39
Muži – 40-49
Muži – 50-59
Muži – 60 – nekonečno

Ženy –  0-39
Ženy – 40-49
Ženy – 50-59
Ženy – 60 – nekonečno

Popis trati:
Všechny tři závody pro dospělé poběží od fotbalového hřiště podél Pláňského lesa k Liščí jámě, v dolní části Liščí jámy se oddělí trasa půlmaratonu, který povede doprava ke Svatému Kříži a od něj k Seníku. Na Seníku (1. občerstvovačka) se pokračuje klesáním Radoňovicemi až k poslednímu domu, kde odbočí prudce doleva pod lesem. V rovině před Bezděčínem jedenáctka povede přímo okrajem bezděčínského katastru na Pelíkovice. Dále stoupáním k Seníku (2. občerstvovačka), kde jedenáctka zamíří kolem Hofrichterova kříže a vleku do Rychnova a uličkami zpět na fotbalové hřiště do cíle. Před startem závodu v prostoru startu a cíle bude upřesněn způsob značení tratí. Povrch trati je až na drobné výjimky asfaltový.

Technické zázemí:
Pro zájemce budou k dispozici šatny a sprchy v areálu fotbalových kabin. Úschovna věcí bude v prostoru startu a cíle v rozsahu jedné tašky nebo batohu na startovní číslo. Za jinde odložené nebo úschovně nepředané věci se neručí.

Občerstvení na trati:
Celkem 3 stanice. Voda a iontový nápoj, případně cola. V cíli banány, guláš, pivo a nápoj dle výběru.

10. jubilejní ročník Rychnovského Svatováclavského Půlmaratonu
Trasa 5,5Km

Termín konání:
28.9.2023

Místo konání:
Sportovní Areál Rychnov nad Nisou
(N 50°40.72013′, E 15°9.00340‘)

Trasa a převýšení závodu:
5,5km / 107m+
Mapa závodu – Cykloserver.cz
Mapa závodu – Mapy.cz
Trasa závodu vede převážně po zpevněných cestách.

GPX trasa:
Rychnov Půlmaraton – 5,5Km

Registrace a výdej čísel:
Registrace online na Stopnito.cz.
On-line registrace bude uzavřena v úterý 26. září ve 23:59.
Registrace na místě výdej čísel a čipů proběhne v místě závodu od 8:00.
Registrace na místě končí 15 minut před začátkem závodu.

Startovné:
Startovné při on-line přihlášení 150,- Kč, na místě 200,- Kč.

Start závodu:
Start závodu na 5,5km je v 11:15.

Pravidla:
Jedenáctka odstartuje v 11:15. Pětapůlka startuje společně s jedenáctkou. Výsledný čas bude odečítán elektronickou časomírou pomocí čipu, který musí mít každý závodník umístěn na kotníku. Dále musí mít během závodu každý závodník připevněné startovní číslo na viditelném místě. Občerstvení bude v prostoru startu a cíle a na trase závodu (Seník). Závod se běží za plného provozu. Závodníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu! Závodníci jsou si vědomi svého zdravotního stavu a běží na vlastní nebezpečí, což potvrzují přihlášením do závodu. Pořadatel nepřebírá jakoukoli zodpovědnost za zranění na trati ani v prostoru startu a cíle. Účastníci mladší 18. let musí při registraci předložit souhlas zákonného zástupce.

Kategorie:
Všechny kategorie jsou vyhlašovány

Muži –  0-39
Muži – 40-49
Muži – 50-59
Muži – 60 – nekonečno

Ženy –  0-39
Ženy – 40-49
Ženy – 50-59
Ženy – 60 – nekonečno

Popis trati:
Všechny tři závody pro dospělé poběží od fotbalového hřiště podél Pláňského lesa k Liščí jámě, v dolní části Liščí jámy se oddělí trasa půlmaratonu, který povede doprava ke Svatému Kříži a od něj k Seníku. Na Seníku (1. občerstvovačka) se oddělí nejkratší trasa pětapůlka a vrací se po silnici  dolů kolem Hofrichterova pomníku a lyžařského vleku uličkami do cíle. Před startem závodu v prostoru startu a cíle bude upřesněn způsob značení tratí. Povrch trati je až na drobné výjimky asfaltový.

Technické zázemí:
Pro zájemce budou k dispozici šatny a sprchy v areálu fotbalových kabin. Úschovna věcí bude v prostoru startu a cíle v rozsahu jedné tašky nebo batohu na startovní číslo. Za jinde odložené nebo úschovně nepředané věci se neručí.

Občerstvení na trati:
Celkem 3 stanice. Voda a iontový nápoj, případně cola. V cíli banány, guláš, pivo a nápoj dle výběru.

10. jubilejní ročník Rychnovského Svatováclavského Půlmaratonu
1000m – Děti od 10 let

Termín konání:
28.9.2023

Místo konání:
Sportovní Areál Rychnov nad Nisou
(N 50°40.72013′, E 15°9.00340‘)

Trasa a převýšení závodu:
1000m
Trasa závodu vede po asfaltu.

Registrace a výdej čísel:
Registrace online na Stopnito.cz.
On-line registrace bude uzavřena v úterý 26. září ve 23:59.
Registrace na místě výdej čísel a čipů proběhne v místě závodu od 8:00.
Registrace na místě končí 15 minut před začátkem závodu.

Startovné:
Zdarma

Start závodu:
Start závodu dětí na 1000m je v 10:00.

Pravidla:
Věk dětí se sice počítá od nuly, ale na stupních vítězů mají přednost děti, které závod absolvují po vlastních, byť s maminkou nebo tatínkem za ruku.

Kategorie:
Všechny kategorie jsou vyhlašovány

Hoši – 10-11 let
Hoši – 12-13 let
Hoši – 13-15 let

Dívky – 10-11 let
Dívky – 12-13 let
Dívky – 13-15 let

Technické zázemí:
Pro zájemce budou k dispozici šatny a sprchy v areálu fotbalových kabin. Úschovna věcí bude v prostoru startu a cíle v rozsahu jedné tašky nebo batohu na startovní číslo. Za jinde odložené nebo úschovně nepředané věci se neručí.

10. jubilejní ročník Rychnovského Svatováclavského Půlmaratonu
600m – Děti do 10 let

Termín konání:
28.9.2023

Místo konání:
Sportovní Areál Rychnov nad Nisou
(N 50°40.72013′, E 15°9.00340‘)

Trasa a převýšení závodu:
600m
Trasa závodu vede po asfaltu.

Registrace a výdej čísel:
Registrace online na Stopnito.cz.
On-line registrace bude uzavřena v úterý 26. září ve 23:59.
Registrace na místě výdej čísel a čipů proběhne v místě závodu od 8:00.
Registrace na místě končí 15 minut před začátkem závodu.

Startovné:
Zdarma

Start závodu:
Start závodu dětí na 1000m je v 10:00.

Pravidla:
Věk dětí se sice počítá od nuly, ale na stupních vítězů mají přednost děti, které závod absolvují po vlastních, byť s maminkou nebo tatínkem za ruku.

Kategorie:
Všechny kategorie jsou vyhlašovány

Hoši – 0-5 let
Hoši – 6-7 let
Hoši – 8-9 let

Dívky – 0-5 let
Dívky – 6-7 let
Dívky – 8-9 let

Technické zázemí:
Pro zájemce budou k dispozici šatny a sprchy v areálu fotbalových kabin. Úschovna věcí bude v prostoru startu a cíle v rozsahu jedné tašky nebo batohu na startovní číslo. Za jinde odložené nebo úschovně nepředané věci se neručí.